foto

Projectmanagement

Waardenburg Medical heeft veel ervaring met het werken in projectteams of bouwteams om tijdens nieuwbouw of renovatie van afdelingen tot een optimale oplossing te komen. Onze ervaring is hierbij dat het veel voordelen biedt om al in een vroeg stadium betrokken te zijn bij dit soort projecten, om de mogelijkheden ten volle te kunnen benutten. Vaak worden aan het begin van een bouwtraject keuzes gemaakt die de mogelijkheden voor de latere inrichting beperken. Wij zijn daarbij gewend op alle niveaus van uw organisatie samen te werken.

Onze ervaring is dat er in bouwtrajecten veel zorg en aandacht is voor de bouwkundige zaken enerzijds en de apparatuur en zorgprocessen anderzijds. Echter hoe deze uiteindelijk in de praktijk aan elkaar worden "gekoppeld” is vaak een open eind. Doordat wij ervaring hebben in zowel de realisatie van medische ruimten als met de inrichting op detailniveau kunnen wij hierbij van begin af aan een adviserende rol spelen. Op deze wijze kunnen er in een vroeg stadium de juiste keuzes gemaakt worden waarvan men later in het traject de vruchten plukt.